Zeka Oyunlarının Etkisi, IQ ‘yu artırır mı?

NEDEN ZEKÂ OYUNLARI?
Zekâ oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti olarak okullarda her seviyede uygulanmıştır.

ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI
Zekâ oyunları eğitimi çerçevesinde; öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, bireysel ve takım halinde çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.

ZEKÂ OYUNLARININ FAYDALARI NELERDİR?
Zekâ oyunları çocukların eğlenirken zekâsını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için geliştirilmiş oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla zihinsel ve bilişsel becerilerini geliştirebildikleri gibi yeni yetenekler de kazanırlar. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Planlı hareket etmeyi hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Çocuk zekâ oyunları ile bir şeyler öğrendikçe zekâsını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekâsını ölçme fırsatı bulur. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceğini düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde verdiği kararın sorumluluğunu üstlenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olmasını öğrenir. Zekâ oyunları eğitimi alan çocuklar düşünme, eleştirme, mantık yürütme becerilerini geliştirir ve bireysel-sosyal hayatlarında kendine daha fazla güvenen ve akranlarına göre ön planda olan bireyler haline gelir.
BERKELEY ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA
Çocukların IQ’sunda 13 puanlık artış Berkeley Üniversitesinde çalışan nörolog Dr. Silvia Bunge’nin yapmış olduğu araştırma akıl ve zekâ oyunlarının öğrencilerin IQ’larına doğrudan etki ettiğini göstermektedir. Bunge’nin ekibi zekâ oyunları içerisinden bazı oyunları seçtiler ve bu oyunları geçmişte devletin yaptığı sınavlarda düşük puanların alındığı Oakland’daki bir ilkokula götürdüler. Araştırmacılar bazı 2. 3. ve 4. sınıflara oyun oynamak için dersten sonra okulda kalmalarını rica ettiler. Çocukların zekâ seviyesi (IQ) ortalama 90 civarındaydı. Çocukların ailelerinin eğitim düzeyi ise ortalama olarak liseden terktiler. Haftada iki kere, çocuklar bu oyunlarla 1 saat 15 dakika oynadılar. Her 15 dakikada bir çocuklar beyinlerinin yeni bir şeyle meşgul olmalarını sağlamak için yeni bir oyunun bulunduğu masaya geçtiler. Sadece 8 hafta sonra, toplam 20 saatlik oynama süresi sonunda Bunge’nin ekibi çocukların zekâlarını yeniden test ettiler. Özellikle çocukların mantıklı düşünme yeteneklerini merak ediyorlardı. Zekâyla ilgili klasik teorilere göre, mantıklı düşünme yeteneği hem zekânın temel elemanı hem de değiştirilmesi en zor olanıydı. Fakat gelişme çok büyüktü. Çocukların mantıklı düşünme puanları ortalama %32 artmıştı. Bu oran IQ standartları açısından düşünüldüğünde çocukların IQ’su ortalama 13 puanlık bir artış göstermişti. Bu artışın değerini anlayabilmek için şu bilgiyi vermek gerekir: Bir çocuğun IQ’su bütün bir okul yılı süresince normalde 12 puan artar. Bunge ve ekibi çocuklara tam olarak hedeflenen oyunları vererek yalnızca 20 saatlik oyun oynama süresinde bu puanı geçti.
ZEKÂ OYUNLARI İLE KAZANILAN BECERİLER
– Akıl yürütme
– Problem çözme
– İletişim
– Eleştirel düşünme
– Yaratıcı düşünme
– Karar verme
– Girişimcilik
– Pratik düşünme
– Çözüm yolu geliştirme
– Bilişsel ve sosyal becerilerin gelişmesi
– Öngörme becerilerinin gelişmesi

 

Akıl ve zeka oyunları iq ‘yu artırıyor.